Sakramen Ekaristi
Perayaan Ekaristi Hari Minggu Sabtu: 18.00; Minggu: 06.30, 08.30, 17.00
Perayaan Ekaristi Harian Senin - Sabtu: 05.30

Rumusan pembubaran sebagai pengutusan dalam teks Latin berbunyi: Ite, missa est, yang berarti: “Pergilah, kalian diutus”. Istilah “misa” berasal dari kata pengutusan missa ini. Kata missa ini berasal dari kata dimissio yang berarti: pengutusan, pengeluaran, pembebasan.

Teks pengutusan pada TPE 2005 diawali dengan pernyataan: “Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai”, dan umat menjawab: “Syukur kepada Allah”. Kemudian disampaikan pengutusan itu: “Marilah pergi! Kita diutus.”, dan umat menjawab: “Amin”