Renungan Harian
Perayaan Ekaristi Hari Minggu Sabtu: 18.00; Minggu: 06.30, 08.30, 17.00
Perayaan Ekaristi Harian Senin - Sabtu: 05.30

Kej. 3:9-15; Mzm. 130:1-2,3-4ab,4c-6,7-8; 2Kor. 4:13-5:1; Mrk. 3:20-35Mrk 3:20Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makanpun mereka tidak dapat.

Mrk 3:21Waktu kaum keluarga-Nya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka Ia tidak waras lagi.

Mrk 3:22Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata: "Ia kerasukan Beelzebul," dan: "Dengan penghulu setan Ia mengusir setan."

Mrk 3:23Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan: "Bagaimana Iblis dapat mengusir Iblis?

Mrk 3:24Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan,

Mrk 3:25dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan.

Mrk 3:26Demikianlah juga kalau Iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya.

Mrk 3:27Tetapi tidak seorangpun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu.

Mrk 3:28Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan.

Mrk 3:29Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal."

Mrk 3:30Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa Ia kerasukan roh jahat.

Mrk 3:31Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia.

Mrk 3:32Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia, mereka berkata kepada-Nya: "Lihat, ibu dan saudara-saudara-Mu ada di luar, dan berusaha menemui Engkau."

Mrk 3:33Jawab Yesus kepada mereka: "Siapa ibu-Ku dan siapa saudara-saudara-Ku?"

Mrk 3:34Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekeliling-Nya itu dan berkata: "Ini ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku!

Mrk 3:35Barangsiapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku."

---ooOoo---

Karena DOSA PERTAMA MANUSIA, RELASI ANTAR MANUSIA menjadi RUSAK: manusia MELEMPARKAN TANGGUNGJAWAB kepada ORANG LAIN (Kej 3:9-15). BERPIKIRAN BURUK tentang PERBUATAN ORANG LAIN (Mrk 3:20-35). Yesus memberikan KOREKSI yaitu MENDASARKAN RELASI MANUSIA pada PELAKSANAAN KEHENDAK ALLAH sampai menjadi seperti Ibu atau saudara/i Yesus. Dengan demikian kita MENGEMBANGKAN MANUSIA BATINIAH KITA dan meninggalkan manusia lahiriah kita. Dengan demikian kita MEMBANGUN KEDIAMAN di Surga dan membongkar kediaman di bumi (2 Kor 4:13-5:1). [Salam dan doa, Han CM.]