Renungan Harian

2Sam. 5:1-7,10 | Mzm. 89:20,21-22,25-26 | Mrk. 3:22-30Mrk 3:22Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata: "Ia kerasukan Beelzebul," dan: "Dengan penghulu setan Ia mengusir setan."

Mrk 3:23Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan: "Bagaimana Iblis dapat mengusir Iblis?

Mrk 3:24Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan,

Mrk 3:25dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan.

Mrk 3:26Demikianlah juga kalau Iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya.

Mrk 3:27Tetapi tidak seorangpun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu.

Mrk 3:28Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan.

Mrk 3:29Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal."

Mrk 3:30Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa Ia kerasukan roh jahat.

---ooOoo---

Karena IRI dan INGIN MENJATUHKAN, para ahli Taurat MEMFITNAH YESUS BEKERJASAMA DENGAN PENGHULU SETAN. Yesus menjawab fitnah dengan SIKAP TEGAS dan KONSEP yang JELAS bahwa PERPECAHAN INTERN adalah KELEMAHAN, maka TIDAK MUNGKIN untuk MENGALAHKAN KUASA JAHAT. Kuasa jahat HANYA DAPAT DIKALAHKAN oleh ROH KUDUS, KUASA ALLAH (Mrk 3:22-30). Ketika KUASA ALLAH MENYERTAI, maka KUASANYA MAKIN BESAR (2 Sam 5:1-7.10).Apakah SAYA MENGENALI KUASA ROH KUDUS yang BEKERJA DI TENGAH KITA? [Salam dan doa, Han CM.]