Renungan Harian

1Sam. 9:1-4,17-19; 10:1a | Mzm. 21:2-3,4-5,6-7 | Mrk. 2:13-17
Mrk 2:13Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepada-Nya, lalu Ia mengajar mereka.

Mrk 2:14Kemudian ketika Ia berjalan lewat di situ, Ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai lalu Ia berkata kepadanya: "Ikutlah Aku!" Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Dia.

Mrk 2:15Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Dia dan murid-murid-Nya, sebab banyak orang yang mengikuti Dia.

Mrk 2:16Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat, bahwa Ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-murid-Nya: "Mengapa Ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?"

Mrk 2:17Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka: "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."

---ooOoo---

Allah MEMILIH SAUL menjadi raja (1 Sam 9:1-4,17-19;10:1). Yesus MEMANGGIL LEVI menjadi muridNya (Mrk 2:13-17). ALASAN PEMILIHAN sering TIDAK KITA MENGERTI tapi ALLAH PASTI MELIHAT APA YANG BAIK yang tidak nampak. KUASANYA BEKERJA dan MENJADIKAN ORANG-ORANG PILIHAN SARANA RAHMAT SESUAI dengan RENCANANYA. Allah memilih KITA menjadi ANAK-ANAKNYA. Dalam hal apa kita menjadi SARANA RAHMATNYA? APA RENCANA TUHAN untuk kita? [Salam dan doa, Han CM.]