Renungan Harian

1Sam. 4:1-11 | Mzm. 44:10-11,14-15,24-25 | Mrk. 1:40-45
Mrk 1:40Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapan-Nya ia memohon bantuan-Nya, katanya: "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku."

Mrk 1:41Maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya: "Aku mau, jadilah engkau tahir."

Mrk 1:42Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir.

Mrk 1:43Segera Ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras:

Mrk 1:44"Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan, yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka."

Mrk 1:45Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi; namun orang terus juga datang kepada-Nya dari segala penjuru.

---ooOoo---

Israel BERDOA dan MEMBAWA TABUT PERJANJIAN dalam perang, tetapi mereka SEMAKIN KALAH BESAR (1 Sam 4:1-11). Doa dan kehadiran Tuhan MENJADI SIA-SIA jika kita TiDaK TAAT pada perintahNya (Ams 28:9) atau HANYA untuk MEMUASKAN NAFSU SENDIRI (Yak 4;3). Seruan kepada Tuhan harus DISERTAI PELAKSANAAN KEHENDAK ALLAH, maka doa itu terkabul. Doa harus MENGARAHKAN kita pada APA yang TUHAN MAU (Mrk 1:40-45). [Salam dan doa, Han CM.]