Renungan Harian

1Yoh. 2:29-3:6 | Mzm. 98:1,3cd-4,5-6 | Yoh. 1:29-34Yoh 1:29Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata: "Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia.

Yoh 1:30Dialah yang kumaksud ketika kukatakan: Kemudian dari padaku akan datang seorang, yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku.

Yoh 1:31Dan aku sendiripun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel."

Yoh 1:32Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya: "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atas-Nya.

Yoh 1:33Dan akupun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku: Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atas-Nya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.

Yoh 1:34Dan aku telah melihat-Nya dan memberi kesaksian: Ia inilah Anak Allah."

---ooOoo---

MENGENAL KRISTUS berarti mengenal pula KEBENARAN, KASIH, & KESUCIAN karena Yesus Kristus adalah SUMBER dari SEGALA yg BENAR, KASIH dan SUCI. Setiap orang yang secara nyata BERBUAT yang BENAR, KASIH dan SUCI LAHIR dari DIA (1 Yoh. 2:29-3:6). Jika kita MENERIMA DIA, kità akan diberi KUASA untuk MENJADI ANAK-ANAK ALLAH, karena Yesus adalah ANAK ALLAH (Yoh. 1:29-34). Jika kita telah mengenal Kristus, ADAKAH KEBENARAN, KASIH dan KESUCIAN DALAM DIRI KITA? Sudah kita pancarkan?! [Salam dan doa, Han CM.]