Renungan Harian

Yes. 48:17-19 | Mzm. 1:1-2,3,4,6 | Mat. 11:16-19

Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan Kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.'

Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya."

---ooOoo---

Kristus datang BUKAN HANYA pada akhir jaman TETAPI JUGA pada HIDUP KITA SEKARANG. Orang-orang yang BERPUSAT PADA DIRI SENDIRI dan SELALU MENCELA orang lain, TIDAK AKAN MELIHAT dan BERTEMU DENGAN ALLAH (Mat 11:16-19). JAUHILAH DOSA-DOSAMU agar hatimu terbuka bagi Allah. HANYA ORANG yang MENGIKUTI PERINTAH-PERINTAHNYA akan MENGENALI ALLAH dan mendapatkan DAMAI SEJAHTERA (Yes 48:17-19). BAGAIMANA PERSIAPANKU menyambut kedatangan Tuhan? [Salam dan doa, Han CM.]