Renungan Harian
Perayaan Ekaristi Hari Minggu Sabtu: 18.00; Minggu: 06.30, 08.30, 17.00
Perayaan Ekaristi Harian Senin - Sabtu: 05.30

Rm. 16:3-9,16,22-27 | Mzm. 145:2-3,4-5,10-11 | Luk. 16:9-15

Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima di dalam kemah abadi." Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain; atau ia akan setia kepada yang seorang, dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon."

Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah."

---ooOoo---

HARTA KEKAYAAN adalah KARUNIA ALLAH yang HSRUS DIKUASAI dan DIGUNAKAN untuk TUHAN dan SESAMA. Harta SELALU MENGGODA untuk  MENGUASAI kita supaya BERSIKAP SERAKAH dan EGOIS. Maka kita perlu berjuang untuk SETIA BERSIKAP TULUS dan JUJUR mulai dari HAL-HAL KECIL dan TETAP MENGABDI ALLAH. Dia mengetahui yg TERSEMBUNYI dan HANYA DIA yg BISA MENYATAKAN KITA BENAR (Luk 16: 9-15). Selidiki dan murnikan aku Tuhan agar menjadi RASULMU!

[Salam dan doa, Han CM.]