Renungan Harian
Perayaan Ekaristi Hari Minggu Sabtu: 18.00; Minggu: 06.30, 08.30, 17.00
Perayaan Ekaristi Harian Senin - Sabtu: 05.30

Rom 4:20-25 | Luk 1:69-75 | Luk 12:13-21

Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah satu dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat Aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan! Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari pada kekayaannya itu."

Kemudian Ia menceriterakan kepada mereka perumpamaan berikut, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat, sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan kuperbuat: Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah!' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari padamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kausediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah."

---ooOoo---

"BERJAGA-JAGALAH dan WASPADALAH terhadap SEGALA KETAMAKAN!" (Luk 12:13-21). Orang MENJADI TAMAK karena MEYAKINI bahwa HARTA MEMBERIKAN KEAMANAN dan KESELAMATAN sehingga MENGGANTUNGKAN HIDUPNYA pada HARTA. Padahal harta TIDAK MEMPERKAYA JIWA di hadapan ALLAH. Orang tamak menjadikan HARTA sebagai TUJUAN SEHINGGA DIKUASAI oleh harta, padahal SEBENARNYA HANYA SARANA yang harus digunakan untuk KESELAMATAN JIWA. Apakah saya TAMAK? [Salam dan doa, Han CM.]