Renungan Harian

Yeh 33:7-9 | Mzm 95:1-2.6-7.8-9 | Rom 13:8-10 | Mat 18:15-20

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.

Aku berkata kepadamu: Sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apa pun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka."

---ooOoo---

KASIH TIDAK CUKUP diungkapkan hanya dengan amal & doa, tetapi juga HARUS DIUNGKAPKAN dengan KEPEDULIAN AKAN KESELAMATAN SESAMA, khususnya YANG SALAH JALAN, yaitu dengan KOREKSI PERSAUDARAAN (Yeh 33:7-9). KASIH adalah DASAR KOREKSI, bukan prasangka buruk & iri hati (Rom 13:8-10). TIGA TAHAP KOREKSI KRISTIANI: berdua, dengan 2-3 orang saksi, dengan komunitas (Mat 18:15-20). PENGAMPUNAN DI DUNIA BERDAMPAK pada KESELAMATAN KITA! [Salam dan doa, Han CM.]