Renungan Harian
Perayaan Ekaristi Hari Minggu Sabtu: 18.00; Minggu: 06.30, 08.30, 17.00
Perayaan Ekaristi Harian Senin - Sabtu: 05.30

Ul 34:1-12 | Mzm 66:1-3a.5.16-17 | Mat 18:15-20

Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.

Aku berkata kepadamu: Sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.

Dan lagi Aku berkata kepadamu, Jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apa pun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka."

---ooOoo---

Musa adalah WAKIL ALLAH dalam MEMBEBASKAN Israel dari penindasan,dalam MEMERINTAH & MEMBERI HUKUM. Sebelum mati, Musa MELIMPAHKAN KEPEMIMPINAN kepada Yosua melalui PENUMPANGAN TANGAN yang merupakan PENCURAHAN KUASA dari ALLAH (Ul 34:1-12). KUASA ALLAH juga diberikan YESUS kepada PARA RASUL sebagai PEMIMPIN, termasuk KUASA untuk MENGAMPUNI atau MENGIKAT DOSA (Mat 18:15-20). Allah BEKERJA MELALUI WAKIL-WAKILNYA yang TERPILIH. [Salam dan doa, Han CM.]